úvod

SLOVO ÚVODEM

  Vážení a milí spoluobčané. Jsem Bruntálský rodák a v tomto krásném městě jsem i zapustil kořeny.

  Má životní cesta, která vedla od automechanika, přes tuneláře stavebního díla Slezská Harta, ošetřovatele v naší nemocnici, strážníka Městské policie, řidiče sanitního vozu a v posledních třinácti letech učitele na odborné škole, z toho osm let jako vedoucí autoškoly, provádějící sdružený výcvik, mne dovedla na nový začátek. Začátek cesty soukromého učitele a provozovatele soukromé autoškoly.

  Jsem přesvědčen, že naše město je ideální pro uplatnění, jak začínajících řidičů, tak pro uplatnění i nových učitelů. Je zde zatím poměrně mírný provoz, ideální okolní komunikace s nízkým provozem, krásným okolím a státní dozor provádí opravdu zkušení a spravedliví komisaři.

 Nepřicházím s nabídkou nejnižší ceny ani nejnovějšího vozového parku. Chci Vás oslovit svou spoluprácí a snahou, provádět výuku a výcvik takovým způsobem, abychom z naší spolupráce měli všichni dobrý pocit.